a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Adwokat rozwód Wrocław – Profesjonalna pomoc w procesie rozwodowym

Kancelaria Płatek > Adwokat rozwód Wrocław – Profesjonalna pomoc w procesie rozwodowym

Sprawy rozwodowe Wrocław

Przejście przez proces rozwodowy należy do jednej z najbardziej stresujących sytuacji w życiu człowieka. Towarzyszy temu atmosfera walki o swoje prawa, podział majątku wspólnego, ustalenie kwestii związanych z opieką nad dziećmi, a także określenie wysokości alimentów. To często skomplikowane kwestie, dlatego warto skorzystać w takiej sytuacji z pomocy doświadczonego adwokata. Kancelaria Płatek zajmuje się profesjonalną pomocą prawną dla osób ubiegających się o rozwód m.in. we Wrocławiu. Reprezentujemy klientów z całej Polski na każdym etapie procesu rozwodowego, przejmując na siebie przygotowanie dokumentacji i argumentowanie stanowiska w trakcie postępowania. Oferujemy także fachowe porady prawne, które już na etapie wstępnym nakreślają właściwe schematy działania.

 

Nasi prawnicy rozwodowi z Wrocławia mają obszerną wiedzę z zakresu prawa rodzinnego, popartą wieloletnią praktyką w zawodzie. Wsparcie prawne od Kancelarii Płatek w kompleksowy sposób odnosi się do kwestii rozwodowych, co pozwala ograniczyć stres i zwiększyć skuteczność w walce o prawa naszego klienta.

Adwokat rozwód Wrocław – zakres oferowanej pomocy

Oferta naszych adwokatów obejmuje pełny zakres spraw związanych z zerwaniem więzi małżeńskiej. Postępowanie rozwodowe może przyjmować dwie główne formy: z orzeczeniem o winie i bez orzekania winnego rozpadu pożycia. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie pochłaniają znacznie mniej czasu i wysiłku. Wciąż jednak należy rozwiązać kwestie dotyczące podziału majątku, opieki nad dziećmi i ustalenia obowiązku alimentacyjnego. Jeśli małżonkowie nie są w stanie osiągnąć między sobą porozumienia, kompetencje decyzyjne przejmuje sąd.

 

Adwokaci od rozwodów we Wrocławiu są nieodłączną częścią sztabu specjalistów w Kancelarii Płatek. Już na etapie wstępnych rozmów zapoznajemy się z indywidualną sytuacją klienta i jego oczekiwaniami, przedstawiając realne rozwiązania trudnej sytuacji osobistej. W naszej pracy kierujemy się przywiązaniem do szczegółów i delikatnością, uwzględniając bardzo emocjonalny charakter wszelkich spraw prowadzących do zakończenia małżeństwa. Zaufanie naszych klientów budujemy na całkowitym oddaniu się sprawie i zestawieniu sytuacji z dostępnymi narzędziami prawnymi. Nasi prawnicy od rozwodów kierują swoją ofertę do mieszkańców Wrocławia, a także pozostałych miast Polski.

Pozew o rozwód Wrocław – co warto uwzględnić?

Uzyskanie rozwodu musi być poprzedzone złożeniem pozwu przez jedną ze stron, w którym zostaną zamieszczone szczegółowe informacje o sprawie. Należy tu zawrzeć dane powoda i pozwanego, tytuł pozwu, oczekiwania strony wnoszącej pozew oraz uzasadnienie poparte dowodami o rozkładzie pożycia małżeńskiego. Trzeba również wymienić świadków mających wgląd w sytuację rodzinną stron. Jeśli małżeństwo wychowuje niepełnoletnie dzieci, pozew rozwodowy powinien sugerować wysokość alimentów, a także opisywać indywidualne uzgodnienia małżonków co do opieki nad dziećmi. Warto również odnieść się do kwestii podziału majątku, co przyspieszy wszelkie procedury sądowe.

 

Przygotowanie pozwu rozwodowego dobrze przeprowadzić we współpracy z prawnikiem. Kancelaria Płatek pomaga w stworzeniu precyzyjnego dokumentu, który stanie się wiarygodny w oczach sądu rodzinnego. Pozew o rozwód rozpoczyna całą procedurę rozwiązywania małżeństwa, dlatego warto poświęcić mu uwagę i skorzystać ze wsparcia doświadczonych prawników. Trzeba również wiedzieć, że pozew zawierający braki formalne (np. nieprawidłowy adres którejś ze stron) zostanie odesłany do poprawy, co wydłuża czas oczekiwania na ustalenie pierwszej rozprawy rozwodowej. Korzystając z pomocy prawnika, można mieć pewność, że w piśmie zostaną zawarte wszystkie niezbędne informacje, a sąd nie będzie miał do niego żadnych zastrzeżeń.

3

Adwokat Wrocław – rozwód z orzekaniem o winie lub bez

W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje procedury rozwodowej – rozwód z orzekaniem o winie lub rozwód za porozumieniem stron. Warto wiedzieć, który z nich wybrać, gdyż może mieć to znaczący wpływ na czas trwania całego rozwodu oraz ustalenie świadczeń alimentacyjnych. W Kancelarii Płatek chętnie pomożemy w sprawach rozwodowych obu rodzajów. Mamy w tej kwestii wiele lat doświadczenia, dlatego doskonale wiemy, na co zwrócić uwagę w postępowaniu rozwodowym. Poniżej przedstawiamy specyfikę każdego rodzaju rozwodu.

Zadzwoń do nas

Rozwód z orzekaniem o winie

Podczas rozwodu z orzekaniem o winie zadaniem sądu staje się ustalenie, która ze stron jest winna rozpadu małżeństwa. W ten sposób zostaje ona zobowiązana do wypłacania świadczeń alimentacyjnych niewinnemu małżonkowi, jeśli jego sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu na skutek rozwodu. To główny powód, dla którego ludzie decydują się właśnie na ten rodzaj procedury rozwodowej. Należy jednak pamiętać, że rozwód z orzekaniem o winie zazwyczaj wiąże się z koniecznością odbycia co najmniej kilku rozpraw rozwodowych, podczas których wina ustalana jest na podstawie relacji świadków oraz opinii biegłych sądowych. Zdarza się również, że za winnego rozpadu małżeństwa nie zostaje uznany małżonek wskazany w pozwie, lecz druga strona, a czasami obie. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji podczas procedury rozwodowej i pojawiających się podczas niej dowodów. W ten sposób rozwód może trwać nawet kilka lat.

Rozwód za porozumieniem stron

Jeśli małżonkowie potrafią się ze sobą porozumieć i zależy im na jak najszybszym rozwiązaniu małżeństwa, wtedy częstym rozwiązaniem jest rozwód bez orzekania o winie, nazywany także rozwodem za porozumieniem stron. W tym przypadku to małżonkowie ustalają satysfakcjonujące ich rozwiązania jeszcze przed rozpoczęciem procedury rozwodowej. Wybierając rozwód za porozumieniem stron, świadczenia alimentacyjne nie mogą jednak zostać ustalone w sytuacji istotnego pogorszenia sytuacji materialnej – nie ma bowiem osoby winnej rozpadu małżeństwa, która miałaby takie alimenty płacić. Jedyną sytuacją, gdy można uzyskać świadczenia pieniężne od drugiego małżonka, jest popadnięcie w niedostatek. Wtedy każde z małżonków może zostać zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz drugiej strony.

 

Jak wygląda rozwód za porozumieniem stron? Małżonkowie spisują najpierw porozumienie, w którym ustalają m.in. kwestie podziału majątku, i załączają je do pozwu rozwodowego. Wtedy najczęściej jedynym zadaniem sądu staje się orzeczenie rozwodu, a cała procedura może ograniczyć się wyłącznie do jednej rozprawy. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że choć małżonkowie zawnioskują o przeprowadzenie rozwodu za porozumieniem stron, zawsze któraś ze stron ma prawo do zmiany decyzji i wystosowania prośby o orzekanie o winie. Właśnie dlatego nawet podczas rozwodu za porozumieniem stron warto korzystać z pomocy sprawdzonego adwokata, który wesprze podczas nieoczekiwanej sytuacji.

Procedura rozwodowa krok po kroku

Gdy któreś z małżonków podjęło decyzję o rozwiązaniu małżeństwa, trzeba dowiedzieć się, jakie kroki należy podjąć, aby formalnie uwolnić się od męża lub żony. Na początku warto udać się do kancelarii adwokackiej, np. Kancelarii Płatek, gdzie doświadczony adwokat rozwodowy na podstawie przekazanych informacji przedstawi możliwe opcje. Być może w konkretnej sytuacji najlepszym wyjściem będzie rozwód z orzekaniem o winie, a może wystarczający okaże się rozwód za porozumieniem stron.

 

Przygotowanie pozwu rozwodowego

 

Po zapoznaniu się z oczekiwaniami i sytuacją klienta nasz adwokat przygotuje projekt pozwu rozwodowego. Zadba o umieszczenie w nim wszystkich szczegółów, dzięki czemu pismo od razu trafi do odpowiedniego sądu i nie będzie wymagało nanoszenia żadnych poprawek. W ten sposób termin pierwszej rozprawy zostanie szybko ustalony. Trzeba jednak pamiętać, że w zależności od obłożenia sądu sprawami na proces czeka się od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Następnie odpis pozwu rozwodowego zostanie przesłany do drugiej strony, która musi na niego odpowiedzieć w określonym przez sąd czasie.

 

Proces rozwodowy

 

W trakcie rozprawy rozwodowej sąd pyta najpierw o rozpad więzi małżeńskich – fizycznych, uczuciowych i gospodarczych. Przykładowe pytania przedstawi nasz adwokat rozwodowy, dlatego przygotowanie do tej części nie będzie stanowić żadnego problemu. Jeśli małżonkowie przedstawili porozumienie i nie oczekują orzekania o winie, sąd orzeka rozwód. W przeciwnym wypadku następuje przejście do przesłuchań świadków oraz zapoznania się z opiniami biegłych sądowych. Często z powodu konieczności zapoznania się z zeznaniami świadków nieobecnych na sali lub przygotowania przez biegłych opinii procedura rozwodowa będzie kontynuowana w czasie kolejnych rozpraw sądowych.

 

Podczas każdego z takich procesów można liczyć na wsparcie naszego doświadczonego adwokata, który może reprezentować klienta, zadawać pytania drugiej stronie oraz przedstawiać argumenty klienta. W ten sposób zyskuje się pewność, że żadna istotna kwestia nie zostanie pominięta podczas rozprawy.

 

Orzeczenie rozwodu

 

Na koniec procedury rozwodowej sąd dokonuje orzeczenia rozwodu. Wyrok rozwodowy nie zostanie jednak wydany, gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub na skutek rozwodu ucierpiałoby dziecko. Gdy sąd przedstawi wyrok, każda ze stron ma 21 dni na złożenie od niego odwołania. W Kancelarii Płatek pomagamy również w takich sytuacjach – jeśli wyrok nie jest satysfakcjonujący lub małżonek złożył odwołanie, pomożemy w doprowadzeniu sprawy do końca i uzyskaniu oczekiwanych rezultatów. Gdy do sądu w ciągu 21 dni nie wpłynie żadne odwołanie, wyrok się uprawomocnia i nie pozostaje już nic innego, jak cieszyć się z uzyskanej wolności.

Rozwód Wrocław – procedury związane z rozwodem

Adwokat prowadzi klienta przez wiele zawiłości prawnych, co skutkuje niższymi kosztami procesowymi i mniejszym stresem dla stron. Rozwód z orzeczeniem o winie może okazać się szczególnie wyniszczający psychicznie, a czas trwania całej procedury nierzadko przekracza 1,5 roku. Celem rozmaitych czynności sądowych staje się ustalenie, czy między małżonkami zachodzi rzeczywisty i trwały rozkład pożycia. Procedury rozwodowe w dalszej kolejności koncentrują się na ustaleniu spraw organizacyjnych, takich jak podział majątku i opieka nad dziećmi. Jeśli ma miejsce orzekanie o winie, postępowanie zostaje wydłużone przez zeznania świadków i gromadzenie większej ilości dowodów.

 

Podczas spotkań z adwokatem rozwodowym można przekonać się, jak będą wyglądały poszczególne etapy postępowania rozwodowego. Pozwoli to na dobre przygotowanie do każdej rozprawy oraz ograniczenie pojawiającego się stresu.

 

Sprawa rozwodowa Wrocław –  wniosek o alimenty

 

Adwokat od spraw rozwodowych pomoże w uzyskaniu godziwych alimentów. Warto wiedzieć, że świadczenia te są przyznawane nie tylko na dzieci. Alimenty może również otrzymać każdy małżonek, który znalazł się w niedostatku, a orzeczenie rozwodu nastąpiło bez orzekania o winie. Natomiast w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie to niewinna strona może żądać płacenia świadczeń alimentacyjnych przez winnego rozpadu małżeństwa. Co więcej, raz ustalone alimenty powinny podlegać okresowej rewaluacji. Koszty życia regularnie rosną, a tuż za nimi mają podążać kwoty zasądzonych alimentów. W Kancelarii Płatek pomagamy w uzyskaniu każdego rodzaju świadczenia alimentacyjnego, a także w sprawach związanych ze zmianą jego wysokości.

 

Prawnik rozwód Wrocław – opieka nad dziećmi

 

Wybrany adwokat zajmuje się również reprezentowaniem klienta w kwestiach opieki nad dziećmi. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron małżonkowie często decydują się na sporządzenie porozumienia rodzicielskiego, które następnie zostaje przedstawione przed sądem. W ten sposób mogą samodzielnie zadecydować o opiece nad małoletnim dzieckiem. Chętnie pomożemy w sporządzeniu takiego dokumentu, który ograniczy czas trwania całej procedury rozwodowej i ograniczy ilość stresu.

 

Jeśli jednak ugoda między małżonkami nie jest możliwa, to sąd orzeka o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Bierze wtedy pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Aby przekonać się, jaka decyzja będzie dla niego najlepsza, sąd często korzysta z pomocy świadków oraz biegłych sądowych. Niekiedy niezbędne jest wszczęcie postępowania o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Nasi adwokaci czuwają nad prawidłowym przebiegiem procesu, proponując efektywne i zgodne z prawem narzędzia do osiągnięcia zamierzeń klienta.

 

Pozew o rozwód – co warto uwzględnić?

 

Podstawową kwestią, którą należy ustalić podczas pisania pozwu rozwodowego, jest to, czy rozwód ma się odbyć z orzekaniem o winie, czy bez. Warto również rozważyć problem podziału majątku wspólnego, podziału opieki nad dziećmi oraz alimentów. To właśnie pozew o rozwód jest podstawą przeprowadzenia procedury rozwodowej, dlatego koniecznie należy umieścić w nim wszystkie istotne dla rozwodzącego się małżeństwa kwestie. W Kancelarii Płatek dobrze wiemy, na jakie sprawy zwrócić uwagę, dlatego upewnimy się, czy wszystkie żądania względem sądu zostały uwzględnione w pozwie.

 

Dobry adwokat rozwód Wrocław – cena

 

Koszt sprawy rozwodowej jest ustalany z klientem indywidualnie w zależności od złożoności sprawy. Rozwód z orzekaniem o winie lub bez, dodatkowo opieka nad dziećmi, alimenty, podział majątku – to wszystko ma wpływ na cenę rozwodu. Warto jednak pamiętać, że decydując się na pomoc dobrego adwokata, ponosi się wydatek jednorazowy, a zyskuje nieocenioną pomoc, która może mieć wpływ na całe dalsze życie. W końcu to od orzeczenia rozwodu zależy które z małżonków będzie opiekowało się dzieckiem, czy niewinna strona będzie otrzymywać alimenty, a także jak zostanie podzielony wspólny majątek. Warto więc zdecydować się na taki jednorazowy koszt, aby przez wszystkie kolejne lata cieszyć się wolnością oraz satysfakcjonującym wyrokiem sądu.

Kancelaria Płatek – dlaczego warto podjąć z Nami współpracę?

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Płatek w swojej kilkunastoletniej historii prowadziła setki spraw rozwodowych, oferując pomoc na wszystkich etapach procesu. Zachęcamy do umówienia się na pierwszą poradę prawną, podczas której wytłumaczymy modelowy przebieg sprawy rozwodowej, a także dostosujemy narzędzia prawne do sytuacji przedstawionej przez klienta. Pomożemy w każdej sprawie rozwodowej – zarówno podczas rozwodu z orzekaniem o winie, jak i bez niego. Z nami można również uzyskać oczekiwaną kwotę alimentów, prawo do opieki nad małoletnim dzieckiem, a także satysfakcjonujący podział majątku.

 

Wyróżnia nas zaangażowanie, dyskrecja i pełna transparentność co do warunków współpracy. Jeśli po pierwszej konsultacji zdecydujesz się powierzyć nam swoją sprawę, koszt usługi reprezentacji przez prawnika rozwodowego pomniejszymy o koszt porady prawnej. Prowadzimy klientów przez każdy etap postępowania sądowego, proponując najskuteczniejsze rozwiązania. Zaufaj naszemu doświadczeniu w sprawach rozwodowych i zapewnij sobie spokój podczas każdej rozprawy!

Przedstawiony zakres naszej działalności jest orientacyjny, należy pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna. Zapraszamy do kontaktu, z pewnością znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie.

Zapraszamy do kontaktu

    Facebook
    YouTube
    LinkedIn
    Instagram