a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Koronawirus a zwolnienie z pracy

Kancelaria Płatek > Blog  > Koronawirus a zwolnienie z pracy

Czasy, w których aktualnie przyszło nam się odnaleźć, są trudne. W życie zostały wprowadzone mnogie ograniczenia, nakazy, zakazy. Ogłoszono stan pandemii. Wszystkie sektory gospodarki zwolniły. Dla wielu, świat się zatrzymał. Liczne zwolnienia stały się faktem. Firmy przestały zarabiać, nie stać je na utrzymanie wszystkich pracowników.

Brak usprawiedliwienia dla bezprawnych działań

Czy zła sytuacja finansowa przedsiębiorcy może być powodem zwolnienia pracownika? Czy koronawirus może być usprawiedliwieniem bezprawnych zachowań w relacji pracodawca-pracownik?Polski rząd wprowadził w życie Tarczę Antykryzysową. Ma ona za zadanie pomóc dotkniętym kryzysem gospodarki. Nakłada zarówno na pracownika, jak i pracodawcę szereg obowiązków, regulujących ich wzajemne relacje.Podstawowym pytaniem, jakie zadaje sobie aktualnie wielu, to czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu koronawirusa. Odpowiedź brzmi tak. COVID-19 nie wpłynął na przepisy Kodeksu pracy. Należy mieć jednak na uwadze, że obowiązują przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia.

Warunki legalnego zwolnienia z pracy


W przypadku stażu pracy
poniżej 6 miesięcy, obowiązuje okres 2 tygodni wypowiedzenia, przy okresie zatrudnienia od 6 miesięcy do 3 lat – jest to miesiąc do wypowiedzenia. W przypadku współpracy powyżej 3 lat, mówimy o 3 miesiącach wypowiedzenia. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę. W przypadku umów na czas określony, musi on zachować odpowiedni okres wypowiedzenia. Nie jest jednak zobligowany do wskazania powodu zwolnienia.

W sytuacji, gdy pracownika z pracodawcą wiąże umowa zawarta na czas nieokreślony, pracodawca może zlikwidować stanowisko pracy, powołując się na negatywne sutki panującej pandemii. Możliwość likwidacji stanowisk dotyczy również przypadku zwolnień grupowych.

Tak zwane umowy śmieciowe nie chronią w żaden sposób pracownika. Zgodnie z przepisami, umowę zlecenie można wypowiedzieć w trybie natychmiastowym. Umowy o dzieło nie można wypowiedzieć, jednakże zleceniodawca może w każdym momencie od niej odstąpić. Należy jednak pamiętać że jest on zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za obejmującego wykonaną już część zlecenia.

Co z odprawą? 


Temat zwolnień niezmiennie przywołuje temat odpraw. Co do zasady, odprawa należna jest pracownikowi w przypadku zwolnień grupowych. Niemniej jednak, są sytuacje, w których prawo do odprawy przysługuje nawet jednemu zwolnionemu pracownikowi. Niezależnie od rodzaju zatrudnienia, w momencie utraty źródła utrzymania, należy dokładnie zapoznać się z treścią podpisanej umowy, zwracając uwagę na jej ustalenia: zarówno prawa, jak i
obowiązki. Należy również zwrócić uwagę, czy nie była ona aneksowana, co znacząco może wpłynąć na naszą aktualną sytuację.


W sytuacji, gdy masz jakąkolwiek wątpliwość, czy zostałeś zwolniony zgodnie z prawem, warto to zweryfikować. Pracownik ma prawo dochodzenia swoich roszczeń wobec pracodawcy w sądzie. Pracownikowi
przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowanie.

Marta Misiaszek

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram