a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

Kancelaria Płatek > Blog  > Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

Od 1 czerwca wejdzie w życie długo zapowiadana nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. W założeniu, mają one poprawić bezpieczeństwo pieszych. Ponadto, wprowadzą pojęcie pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych. Z założenia, nadchodzące zmiany są pozytywne. Niemniej, należy pamiętać, że medal ma dwie strony.

Wchodzący na pasy i oczekujący

Nowe przepisy nakładają na kierowców nowe obowiązki. Znowelizowany zostanie art. 26 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zobowiąże on kierującego pojazdem, zbliżającego się do przejścia dla pieszych, do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub na nie wchodzącego. Zobowiąże także kierującego do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście, w tym zatrzymania pojazdu zgodnie z definicją ustąpienia pierwszeństwa.
W aktualnie obowiązujących przepisach Prawa o ruchu drogowym kierujący pojazdem zobowiązany jest jedynie do zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych.
Zgodnie z nowymi obowiązkami, kierujący pojazdem będzie zmuszony do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach przejścia dla pieszych, ustępując pierwszeństwa nie tylko pieszym znajdującym się na przejściu, ale również tym, którzy mają zamiar przejścia i znajdują się w pobliżu tzw. zebry.

Niepokojące statystyki

Aktualne statystyki dotyczące wypadków z udziałem pieszych są zatrważające.
Polska jest jednym z najbardziej niebezpiecznych unijnych krajów dla osób poruszających się pieszo. W ciągu roku, na naszych drogach, ginie 22 pieszych, w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Europejska średnia w tym zakresie, to 10. Z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że od listopada 2019 r. do końca września 2020 r. doszło do 2,6 tys. wypadków na przejściach dla pieszych, w których śmierć poniosło 194 pieszych, a 2703 zostało rannych.

Raport Komendy Głównej Policji za 2020 r. podaje, że piesi spowodowali 1385 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 301 osób, a obrażenia ciała odniosło 1115 osób.
Najczęstszą przyczyną wypadków z winy pieszych było:
• wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem,
• przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym,
• wejście na jezdnię przy czerwonym świetle
• wejście na jezdnię zza pojazdu czy przeszkody.

Będzie mniej wypadków?

Bez wątpienia, nowelizacja wprowadzi spore zamieszanie w okolicach przejść dla pieszych. Kierowcy, oprócz zachowania należytej ostrożności, zmuszeni zostaną do dodatkowej oceny tego, czy osoby stojące w okolicach przejścia czekają bezpieczną drogę przez ulicę, czy może jedynie przystanęli żeby porozmawiać. Ponadto, gwałtowne zredukowanie prędkości pojazdu w takich sytuacjach może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, a w efekcie kolizji pojazdów.

Marta Misiaszek

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram