a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Prawo administracyjne Wrocław – Ekspertyza i doradztwo w obszarze prawa publicznego

Kancelaria Płatek > Prawo administracyjne Wrocław – Ekspertyza i doradztwo w obszarze prawa publicznego

Sprawy prowadzone przez Zespół Kancelarii swym zakresem obejmują sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego. W naszych działaniach zajmujemy się reprezentacją Klientów przed uprawnionymi organami oraz sądami administracyjnymi.

 

Czym jest prawo administracyjne?

To gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych, regulujących sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Płatek i Wspólnicy

Jakie sprawy administracyjne prowadzimy?

 • Reprezentacja przed organami administracyjnymi, w tym przed organami podatkowymi.
 • Reprezentacja przed organami administracyjnymi w trybach nadzwyczajnych (wznowienie
 • postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji/ postanowienia, uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej).
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych (przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym).
 • Sporządzanie pism procesowych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (wniosków, odwołań, zażaleń, skarg, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarg na bezczynność organów administracyjnych).
 • Udzielanie informacji i sporządzanie opinii prawnych.
 • Prawo budowlane.
 • Sprawy o odszkodowania za bezczynność organów administracyjnych.

Sprawy związane z decyzjami administracyjnymi:

 • o kierowanie wniosków o zmianę decyzji
 • o kierowanie wniosków o wznowienie postępowania
 • o kierowanie wniosków o sprostowanie decyzji

Sprawy obywateli oraz cudzoziemców:

 • o sprawy związane z nabyciem obywatelstwa polskiego
 • o sprawy związane z wydaleniem cudzoziemców z terytorium RP
 • o wydawanie zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP

Sprawy z zakresu prawa budowlanego:

 • o sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę
 • o zawiadamianie organów Inspekcji Budowlanej o nieprawidłowościach w toku budowy

Sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i spółdzielczego:

 • o wykup lokali mieszkaniowych
 • o egzekwowanie praw lokatorów
 • o ochrona praw lokatorów
 • o egzekucja należności czynszowych wobec spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • o sporządzanie pozwów o eksmisję
Adwokat prawo cywilne Wrocław

Prawo administracyjne to zaraz obok prawa cywilnego, jedna z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, która obejmuje wszelkie stosunki zachodzące między obywatelami lub też osobami prawnymi a administracją państwową lub jednostkami samorządowymi. Co ważne, prawo administracyjne okazuje się regulować niemalże każdy aspekt życia, dotycząc każdego z obywateli. Kiedy stosuje się przepisy administracyjne? Otóż między innymi budując dom, rejestrując urodzenie dziecka lub zgon bliskiej osoby, zakładając działalność gospodarczą, czy też meldując się w miejscu zamieszkania.

Nasza Kancelaria zapewnia swoim klientom profesjonalne wsparcie w zakresie ochrony i dochodzenia ich praw w postępowaniu administracyjnym. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych oraz na etapie postępowań sądowoadministracyjnych, dbając o interesy osób, które zdecydowały się nam zaufać.

 

Prawo administracyjne Wrocław – podstawowe informacje

W Polsce prawo administracyjne dzieli się na trzy kategorie: prawo ustrojowe, prawo materialne i prawo procesowe. Pierwszy typ określa zasady działania i strukturę administracji publicznej. Drugi dotyczy regulacji nie tylko związanych z prawami i obowiązkami organów administracji publicznej, ale także z prawami i obowiązkami wszystkich innych podmiotów (w tym osób fizycznych czy przedsiębiorstw), które mogą czerpać korzyści z ich działalności. Trzecia kategoria dotyczy sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych. Prawo administracyjne należy zdefiniować jako zbiór norm kompleksowo regulujących działalność administracyjną, co oznacza, że zawiera ono wyłącznie przepisy związane z organizacją i funkcjonowaniem organów administracji publicznej.

 

Czytaj więcej o prawie administracyjnym

Kodeks postępowania administracyjnego jest aktem prawnym rangi ustawy, ogłoszonym w 1960 r. W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia był wielokrotnie zmieniany i aktualizowany, aby sprostać bieżącym potrzebom wynikającym z funkcjonowania administracji publicznej. Ustawa składa się z dziesięciu działów, które regulują między innymi kwestie takie jak procedury wydawania różnego rodzaju zaświadczeń czy decyzji administracyjnych przez organy publiczne. Określa również sposoby składania skarg i odwołań od decyzji urzędów oraz tryb europejskiej współpracy administracyjnej.

 

Sprawy administracyjne Wrocław – jaką pomoc oferujemy?

W sprawach administracyjnych usługi naszej kancelarii obejmują doradztwo bieżące i strategiczne, a także reprezentowanie podmiotów w toczących się postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz egzekucyjnych. Sugerowane formy wsparcia to:

 • reprezentowanie przed sądem lub organem administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych,
 • konsultacje dotyczące szczegółowych przepisów administracyjnych,
 • pomoc w redagowaniu wniosków lub odwołań w postępowaniu administracyjnym,
 • wsparcie w napisaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu lub Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • asysta w procesie wydawania licencji lub koncesji,
 • występowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nasza Kancelaria zajmująca się prawem administracyjnym we Wrocławiu oferuje najwyższą możliwą jakość usług dzięki wieloletniemu doświadczeniu. Umiejętności, jakie posiadają nasi adwokaci, wynikają więc nie tylko z ogromnej wiedzy akademickiej, ale również z wielu lat ciężkiej pracy nad sprawami klientów. Zdajemy sobie sprawę z wagi postępowań i dokładamy wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania osób, które zdecydowały się nam zaufać.

 

Sprawy administracyjne – prawnik. Wrocław to miejsce naszych działań

Relacje między obywatelami a organami państwowymi nie zawsze są łatwe. Często są natomiast powszechne i związane z wieloma różnymi dziedzinami życia zawodowego i prywatnego. Niekiedy decyzje organów publicznych są opóźnione lub niesatysfakcjonujące dla ich odbiorców. W takim przypadku, jeśli istnieją podstawy, obywatele mogą odwołać się od niekorzystnych postanowień. Niezbędne jest wtedy zwrócenie się po pomoc do specjalistów. Zapraszamy do kontaktu wszystkich tych, którzy w sprawach administracyjnych poszukują prawnika we Wrocławiu, który pomoże im w dochodzeniu swoich praw.

Adwokaci reprezentujący klientów we wszystkich sprawach z zakresu prawa administracyjnego ułatwiają prowadzenie spraw sądowych, które często wiążą się z niemałym stresem. Dobra kancelaria poinformuje klienta o możliwościach osiągnięcia zamierzonego celu, a jej działanie przyspieszy i uprości całe postępowanie. Kompleksowo zajmie się całą sprawą, a także powiadomi klienta o wszelkich czynnościach w postępowaniu administracyjnym. Celem, jaki przyświeca prowadzonej przez nas Kancelarii, jest uzyskanie przez naszych klientów satysfakcjonujących decyzji, postanowień czy wyroków. Zawsze działamy w najlepszym interesie osób, które zgłosiły się do nas po pomoc.

 

Sprawy administracyjne – Adwokat. Wrocław – dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

Pomagamy naszym klientom w skomplikowanych procedurach prawnych podczas inwestycji w nieruchomości, które wymagają określonych czynności administracyjnych. Zapewniamy wsparcie prawne przy uzyskiwaniu różnego rodzaju pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji dużych projektów inwestycyjnych, zwłaszcza w branży produkcyjnej i budowlanej. Wspieramy również w postępowaniach administracyjnych klientów indywidualnych. Zachęcamy więc do kontaktu wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy w sprawach administracyjnych we Wrocławiu.

Prawo administracyjne nakłada wiele różnych sankcji za naruszenie przepisów – przykładem mogą być kary finansowe czy cofnięcie pozwolenia na prowadzenie określonej działalności. W praktyce kary te mogą być nawet surowsze niż te nakładane przez sądy w postępowaniu karnym. Adwokat specjalizujący się w prawie administracyjnym we Wrocławiu pomoże pozytywnie rozwiązać sprawy o niekiedy poważnych konsekwencjach.

Zachęcamy do kontaktu wszystkich tych, którzy do spraw administracyjnych poszukują adwokata we Wrocławiu – chętnie pomożemy.

Przedstawiony zakres naszej działalności jest orientacyjny, należy pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna. Zapraszamy do kontaktu, z pewnością znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie.

Zapraszamy do kontaktu

  Facebook
  YouTube
  LinkedIn
  Instagram