a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Zmiany w prawie rodzinnym

Kancelaria Płatek > Blog  > Zmiany w prawie rodzinnym

Ministerstwo Sprawiedliwości skonstruowało projekt zmian proceduralnych w prawie rodzinnym. Aktualnie skierowano go do zespołu programowania prac sejmu. Zapowiadane zmiany powstały przede wszystkim w celu ochrony dobra dzieci. Czego możemy się spodziewać po wprowadzeniu ich w życie?

Cele i założenia

Celem zapowiadanych zmian jest ochrona rodziny, wzmocnienie pozycji najsłabszych, a także wprowadzenie usprawnień w postępowaniach rodzinnych. Plan opiera się na trzech filarach.
Pierwszym z założeń jest wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych, co ma wpłynąć na zabezpieczenie interesów dzieci, a także zmniejszenie ilości rodziców uchylających się od obowiązku alimentacyjnego.
Ponadto, Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzenia do spraw rodzinnych postępowania informacyjnego. Jego celem ma być skrócenie postępowań rozwodowych czy separacyjnych.
Ostatnią z zapowiadanych zmian ma być wprowadzenie regulacji dotyczących ochrony najmłodszych przed przemocą, w tym kompleksowych uregulowań postępowań wykonawczych.

Alimenty natychmiastowe

Projekt zmian zakłada wprowadzenie postępowania nakazowego w postępowaniu alimentacyjnym. Przełożyć się to ma na przyśpieszenie wymagalności alimentów, bowiem mają one zostać określne nawet w kilkanaście dni.
Dodatkowym aspektem, który ma wpłynąć na uproszczenie procedury alimentacyjnej ma być stworzenie uproszczonego wniosku, który ma być krótki i ogólnodostępny.
Kwotę alimentów obliczać się będzie na podstawie minimalnego wynagrodzenia oraz liczby dzieci. Nie będzie to kwota stała, ponieważ będzie zależała od zmian wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.
Aktualnie, by zaprzestać płacenia alimentów, zobowiązany musi złożyć do sądu wniosek o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Po zapowiadanej reformie obowiązek ma wygadać automatycznie po ukończeniu przez dziecko 25. roku życia. Zasada ta nie będzie obowiązywać w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz w sytuacjach wyjątkowych.

Postępowanie informacyjne

Reforma zakłada kierowanie spraw rozwodowych par z dziećmi do postępowania informacyjnego.  Celem ma być pojednanie stron, a także bezkonfliktowy przebieg ze względu na dobro dziecka. W praktyce, przed wniesieniem pozwu, ma obowiązywać konieczność złożenia wniosku o rodzinne postępowanie informacyjne. Na spotkaniu informacyjnym, prowadzonym przez Sąd oraz mediatora, strony kierować się będzie do mediacji, trwającej miesiąc. Na wniosek obu stron można ją przedłużyć do sześciu miesięcy.
Jeżeli strony nie skorzystają z mediacji, do czego będą mieli prawo, wówczas po upływie miesiąca sąd wyznaczy termin rozprawy.
Inaczej będzie wyglądała kwestia postępowania informacyjnego w sytuacji występowania w rodzinie przemocy. Jeżeli w sprawie pokrzywdzonego będzie choćby wniesiony akt oskarżenia, wówczas nie będzie obowiązywała konieczność przeprowadzenia postępowania informacyjnego i mediacji. Chyba że strona poszkodowana o nie zawnioskuje.

Ochrona dzieci

W trzecim filarze planowanej reformy prawa rodzinnego ma znaleźć się szczególny nacisk na dobro dzieci, nie tylko w sprawach rozwodowych i im pochodnych. Według założeń, gdy będzie toczyła się sprawa z urzędu o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich i istnieje zagrożenie dobra dzieci, Sąd ma zawiadamiać o tym fakcie prokuraturę.
Co prawda aktualnie w kodeksie postępowania cywilnego istnieje tego typu przepis, jednak nie zakłada on obowiązku zgłoszenia sytuacji do prokuratury, a jedynie wskazuje, że jest taka możliwość, gdy Sąd uzna to za konieczne.
Ponadto, reforma ma wprowadzić obowiązkowe testy DNA w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka. W sytuacji uchylania się któregoś z rodziców od tego obowiązku, ma on zostać doprowadzony na badanie.

Jak przy każdej reformie, ciężko wyrokować na tym etapie czy będzie ona zmianą pozytywną czy jednak negatywną. Wszystko zależy od tego w jaki sposób określone instytucje podejdą do swoich obowiązków i w jaki sposób poszczególne kwestie będą egzekwowane od stron postępowań.

Marta Misiaszek
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram