a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

+48 516 252 654

Skontaktuj się!

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. – Pt.

Facebook

Twitter

 

Regulamin

Kancelaria Płatek > Regulamin

REGULAMIN STRONY

DEFINICJE

 1. Strona kancelaria-platek.pl jest prowadzona przez KANCELARIA ADWOKACKA – ADWOKAT GRZEGORZ PŁATEK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również „Administrator”) z siedzibą we 53-613 Wrocław, Stacyjna 1, lok. 21, numerem NIP: 656-216-58-50, REGON: 260333250.
 2. Użytkownik – osoba korzystający ze strony.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Spółce i jej produktach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z Internetu oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw KANCELARIA ADWOKACKA – ADWOKAT GRZEGORZ PŁATEK.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza swoimi działaniami pkt. I, KANCELARIA ADWOKACKA – ADWOKAT GRZEGORZ PŁATEK ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka Prywatności”.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej KANCELARIA ADWOKACKA – ADWOKAT GRZEGORZ PŁATEK nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Informacje zamieszczane przez KANCELARIA ADWOKACKA – ADWOKAT GRZEGORZ PŁATEK na stronie są na bieżąco aktualizowane. KANCELARIA ADWOKACKA – ADWOKAT GRZEGORZ PŁATEK nie gwarantuje jednak ich prawidłowości, aktualności oraz kompletności.
 3. KANCELARIA ADWOKACKA – ADWOKAT GRZEGORZ PŁATEK udziela Użytkownikom informacji, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji bezpośredniej z Użytkownikiem.
 4. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść KANCELARIA ADWOKACKA – ADWOKAT GRZEGORZ PŁATEK nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony wywołane m.in.
  1. siłą wyższą,
  2. awarią sprzętu,
  3. niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych Osób.
 1. Czasowe utrudnienia lub niemożność korzystania ze strony, wynikającą z przeprowadzania czynności technicznych związanych z wprowadzaniem zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 2. Wszelkie szkody wynikające ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze strony, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania ze strony zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania przekazywanymi na stronie.
 3. Wszelkie szkody wynikające z braku autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników strony.


PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz KANCELARIA ADWOKACKA – ADWOKAT GRZEGORZ PŁATEK bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, Użytkownik może zgłaszać je KANCELARIA ADWOKACKA – ADWOKAT GRZEGORZ PŁATEK poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@kancelaria-platek.pl
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
 3. KANCELARIA ADWOKACKA – ADWOKAT GRZEGORZ PŁATEK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram