a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Czy da się uzyskać rozwód kościelny?

Kancelaria Płatek > Blog  > Czy da się uzyskać rozwód kościelny?

Rozwód kościelny – czy da się zakończyć małżeństwo kościelne?

Na początek należy zaznaczyć, że w Kościele Katolickim nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny. Jest to jednak potoczna nazwa stwierdzenia nieważności małżeństwa, co jest sprawą zdecydowanie możliwą do zrobienia. 

Mało rozwodników jest świadomych faktu, że mają szansę jeszcze raz wziąć ślub kościelny. Muszą jednak udać się do adwokata specjalizującego się w prawie kanonicznym. 

Jak uzyskać unieważnienie małżeństwa?

Pierwszym krokiem jest złożenie skargi powodowej do sądu kościelnego. Powinna ona wskazywać na tytuł prawny, który jest podstawą do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Można także opcjonalnie podać dane parafii, w której był udzielony ślub kościelny.

Po wniesieniu skargi przewodniczący trybunału kościelnego wydaje dekret, w którym odrzuca lub przyjmuje skargę. Gdy skarga zostanie przyjęta, rozpoczyna się proces sądowy.

Przebieg kościelnego procesu sądowego

Proces przebiega inaczej niż w przypadku rozwodu świeckiego. Rozprawa nie odbywa się publicznie. Strony składają zeznania pojedynczo przed sędzią i notariuszem. Po przesłuchaniu stron procesu, następuje przesłuchanie świadków – również pojedynczo. 

Następnie o opinię prosi się biegłego sądowego. Może to być psycholog, seksuolog lub psychiatra – w zależności od sytuacji. Kolejnym krokiem jest publikacja akt. To wtedy strony mają możliwość zapoznać się z zebranym podczas procesu materiałem. 

Podczas procesu pojawia się także tzw. obrońca węzła małżeńskiego. To urzędnik kościelny, który ma kwestionować argumentację i dowody powoda. Gdy wygłosi on swój głos obrończy, następuje wydanie wyroku o nieważności małżeństwa. Wyrok jest ogłoszony przez 3 sędziów, aby był pozytywny, za unieważnieniem musi być co najmniej dwóch sędziów.

Rozwód kościelny a rozwód świecki

Sądy kościelne działają na podstawie prawa kanonicznego i w żaden sposób nie są związane z prawem krajowym. Należy pamiętać, że uzyskanie unieważnienia małżeństwa przez sąd kościelny, nie unieważnia go w świetle prawa cywilnego. 

Aby uzyskać rozwód, należy udać się do adwokata specjalizującego się prawem cywilnym. To właśnie dzięki rozwodowi świeckiemu można zakończyć małżeństwo w świetle prawa krajowego, ustanowić opiekę nad dzieckiem, dokonać podziału majątku oraz ubiegać się o alimenty

Jeśli podjęliście decyzję, że czas zakończyć małżeństwo, warto zgłosić się do kancelarii z adwokatami z doświadczeniem w sprawach rozwodowych. Rozwody zawsze są ciężkim  przeżyciem, ale korzystając z usług doświadczonych prawników, możecie sobie zagwarantować, że proces będzie przebiegał sprawnie, bez zbędnych przedłużeń. 

Katarzyna Hołowacz
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram