a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Rozwód z kredytem

Kancelaria Płatek > Blog  > Rozwód z kredytem

Zamierzamy się rozwieść, ale…

Niemalże regułą jest to, że ludzie, którzy decydują się na małżeństwo, wykonują kolejny krok w postaci zakupu wspólnego „gniazdka”.

Często towarzyszący entuzjazm i ekscytacja oraz zawiłość regulacji prawnych powodują, że absolutnie nie skupiamy się na kwestiach formalnych. Nie rzadko niestety nieuwaga pociąga za sobą liczne konsekwencje.

Zawarcie związku małżeńskiego skutkuje powstaniem małżeńskiej wspólności majątkowej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoby zawierające małżeństwo zdecydują się na umowę majątkową małżeńską zwaną potocznie intercyzą.

…mamy wspólny kredyt hipoteczny? 

Decydując się na wspólny zakup nieruchomości, małżonkowie często są zmuszeni wesprzeć się finansowaniem kredytowym.  Zazwyczaj również przystępują do kredytu hipotecznego wspólnie. Skutkuje to tym, że oboje są kredytobiorcami i dłużnikami wobec banku.

Nawet gdy małżeństwo już po kilku latach ulega rozpadowi, a kredyt hipoteczny wciąż trwa, to my musimy dalej go spłacać.

…i co dalej?

Jeśli zatem decydujemy się na rozwód, pamiętajmy, że zawarcie umowy kredytowej wymagało wspólnych decyzji. Tak i rozwiązanie tej kwestii wymaga naszych wspólnych ustaleń.

Nie możliwości, aby sąd w postępowaniu sądowym wspólne zobowiązanie kredytowe sprawiedliwie podzielił. Zazwyczaj jeden z małżonków otrzymuje na własność nieruchomości, a zobowiązanie hipoteczne w dalszym ciągu jest wspólne.

Jedna z osób nie dość, że zostaje bez nieruchomości, to jeszcze wciąż jest zobowiązana do spłaty rat kredytowych solidarnie z, byłym już wtedy, małżonkiem.

Kto i jak może nam pomóc?

Jak wynika z naszego doświadczenia najlepiej jest dokonać podziału majątku poza sądem, przy udziale doświadczonego prawnika oraz przed notariuszem.

Nasze pomoc prawna polega na analizie umowy kredytowej, wsparciu naszych klientów w rozmowach z bankiem, dokładne wyjaśnienie małżonkom zawiłych konstrukcji prawnych oraz przygotowanie najlepszego scenariusza działania, indywidualnego w każdym przypadku. Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Sami małżonkowie często pozostając pod wpływem emocji związanych z trudną sytuacją jaką jest rozwód, nie są w stanie ze sobą nawet porozmawiać.

Nasi prawnicy dysponują wiedzą i  doświadczeniem. Przede wszystkim są w stanie zadbać o prawidłowe zabezpieczenie Państwa sytuacji majątkowej, oceniając sytuację z właściwym profesjonalistom dystansem.

Radca prawny Anna Marchewka

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram