a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Separacja a rozwód – różnice i konsekwencje

Kancelaria Płatek > Blog  > Separacja a rozwód – różnice i konsekwencje
Separacja a rozwód

W Twoim małżeństwie przestaje się układać? Zastanawiasz się nad rozwodem? A może nie jesteś przekonany czy będzie to dobra decyzja, dla Ciebie i Twojej rodziny? Może separacja będzie w Twojej sytuacji lepszym rozwiązaniem? Czym tak naprawdę różni się separacja od rozwodu?

 

Kiedy zdecydować się na separacje?

W Twoim małżeństwie nie układa się najlepiej, ale widzisz szansę na poprawę? Myślisz o rozwodzie, ale boisz się, że będziesz tej decyzji żałować? Kiedy wahasz się czy decyzja o rozstaniu jest prawidłowa może warto w pierwszej kolejności skorzystać z separacji? Może się okazać, że zadziała ona naprawczo na Wasz związek, a jeżeli nie, to na pewno ułatwi Wam procedowanie w czasie sprawy rozwodowej.

 

Czym jest separacja?

Co do zasady separacja występuje, gdy pomiędzy małżonkami nastąpi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Pamiętajmy jednak, że zupełny, nie oznacza trwały i nieodwracalny. W praktyce oznaczać to może ograniczenie przez małżonków wspólnego pożycia, podejmowania wspólnych decyzji, zarządzania budżetem, a czasem nawet doprowadzić do wyprowadzki jednego z nich. W takich sytuacjach mamy do czynienia z tzw. separacją faktyczną, która pozostaje jedynie w sferze faktu, poza jurysdykcją sądu.

 

Separacja prawna – dlaczego tylko ona wywołuje skutki prawne?

W przypadku gdy chcemy sformalizować zaistniały rozpad pożycia między małżonkami, to będziemy mieli do czynienia z separacją  prawną, która potwierdzona jest orzeczeniem sądu. Należy pamiętać, że małżonkowie nie muszą dowodzić istnienia trwałości rozkładu pożycia, ponieważ dla orzeczenia separacji wystarczy sam fakt jego rozkładu.

W sytuacji gdy małżeństwo nie posiada małoletnich dzieci, orzeczenie o separacji może się odbyć w trybie nieprocesowym, na zgodny wniosek obojga małżonków. Natomiast kiedy tylko jeden z małżonków wystąpi z wyżej wymienionym wnioskiem, bądź małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, to orzeczenie o separacji nastąpić może jedynie w drodze procesu sądowego.

 

Separacja, a alimenty – czy się należą?

Kiedy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, to podczas orzekania o separacji uwzględnia się również obowiązek alimentacyjny.

 

Separacja, a wiara.

Separacja jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które ze względów światopoglądowych nie uznają rozwodu.

 

Jak złożyć pozew o separację? – postępowanie procesowe

Pozew o separację jest pismem procesowym, w związku z czym musi spełniać wymogi formalne przewidziane dla tego typu pism, aby nie tracić czasu na poprawki, najlepiej poproś o pomoc doświadczonego adwokata lub radcę prawnego.

 

Jakie są skutki separacji prawnej?

Do najważniejszych skutków separacji prawnej należy przede wszystkim:

  • fakt iż, nie rozwiązuje ona małżeństwa, a jedynie „tymczasowo zawiesza”;
  • ustanawia rozdzielność majątkową na czas jej trwania (każdy z małżonków ma prawo do samodzielnego gospodarowanie własnym majątkiem, bez wiedzy i zgody drugiego z nich); 
  • brak możliwości wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego przez małżonków;
  • możliwość rozliczenia podatku dochodowego wraz z dzieckiem będzie miał jedynie ten rodzic, który się dzieckiem zajmuje;
  • obowiązek alimentacyjny;
  • nie występuje domniemanie ojcostwa;
  • małżonek, który pozostawał w separacji prawnej nie dziedziczy po zmarłym małżonku, chyba że został powołany w drodze testamentu.  

 

Zniesienie separacji

Do zniesienia separacji prawnej nie wystarczy pogodzenie się przez małżonków i powrót do wspólnego życia. Należy złożyć wspólnie z małżonkiem wniosek, który nie zawiera braków formalnych, dlatego bezpieczniej będzie zgłosić się o pomoc do prawnika. Wniosek taki zostanie rozpatrzony przez sąd w trybie nieprocesowym. Sąd ma obowiązek wydać postanowienie znoszące separację.

 

Kiedy zdecydować się̨ na rozwód?

Rozwód jest niewątpliwie ostatecznością, natomiast kiedy nie widzimy już szans na szczęście w naszym małżeństwie, to staje się on często jedynym możliwym rozwiązaniem. Zgodnie z obowiązującym prawem przesłanką rozwodu jest przede wszystkim trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, który polega na braku duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków, stanowiącej cel małżeństwa i umożliwiającej realizację jego podstawowych zadań.

Należy pamiętać, że rozkład pożycia małżeńskiego musi mieć charakter trwały, a nie jednorazowy, co oznacza że rozkład ten musi osiągnąć stan definitywny, nieodwracalny.

 

Pozytywne przesłanki rozwodowe:

Główną pozytywną przesłanką rozwodową jest zupełność i trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego, co oznacza trwały rozkład wszystkich więzi charakteryzujących prawidłowe pożycie małżeńskie, takich jak więź duchowa (wzajemne pozytywne uczucia), więź fizyczna (seksualna), więź ekonomiczna (prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego).

Pamiętajmy natomiast, że zerwanie wyżej wymienionych więzi nie może być spowodowane nieuzasadnionymi przyczynami, takimi jak zaniechanie kontaktów seksualnych, ze względu na chorobę współmałżonka.

 

Sprzeczność rozwodu z dobrem małoletnich dzieci – kiedy?

W sytuacji kiedy rozwód jest sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci, to orzeczenie rozwodu przez sąd zostaje wyłączone. Przepisy prawne nie definiują dokładnie kiedy rozwód jest sprzeczny z dobrem dziecka, a kiedy jest z  nim zgodny. W związku z czym to sąd ustala w drodze prowadzonego postępowania dowodowego, jakie konsekwencje faktycznie wywoła wyrok rozwodowy w zakresie wrażliwości oraz sytuacji faktycznej konkretnego dziecka.

 

Sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego – kiedy?

Sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego może zachodzić w sytuacji, gdy orzeczenie rozwodu, byłoby sprzeczne z zasadami humanitaryzmu społecznego albo wywołałoby ogólną dezaprobatę społeczną.

Przykład: Sąd mógłby oddalić powództwo o rozwód złożone przez małżonka, który  w pozwie o rozwód wskazywałby na brak pożycia wynikający z kalectwa drugiego z małżonków, pomimo że sam był nieumyślnym sprawcą wypadku, w wyniku którego jego małżonek stał się osobą niepełnosprawną.

 

Jakie są rodzaje rozstrzygnięcia o winie małżonków?

Pierwszym rozstrzygnięciem jest uznanie obojga małżonków za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego, drugim jest uznanie wyłącznie jednego z nich. W sytuacji kiedy małżonkowie zgodnie zażądają o nie rozstrzyganiu o winie, sąd zaniecha o jej orzekaniu.

 

Jakie są skutki rozwodu?

W wyniku rozwodu nabywamy prawo do zawarcia nowego małżeństwa i nie posiadamy już wspólnoty majątkowej z byłym małżonkiem. W przypadku posiadania małoletnich dzieci istnieje obowiązek alimentacyjny.

Pamiętajmy również, że obowiązek alimentacyjny istnieje czasami także wobec małżonka, nie tylko dzieci. Zostaje wyłączone prawo dziedziczenia pomiędzy rozwodnikami oraz występuje brak domniemania ojcostwa. W ciągu 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu małżonkowie mogą wrócić do swojego poprzedniego nazwiska.

 

Rozwód czy separacja?

Wszystko zależy od tego czy pomiędzy małżonkami występuje trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, czy jedynie tymczasowy.

Separacja jest dobrym rozwiązaniem, gdy relacje małżonków uległy pogorszeniu, ale istnieje jeszcze szansa na ich poprawę w przyszłości. Rozwód natomiast jest ostatecznością, w sytuacjach gdy małżeństwo nie widzi już szans na zgodne pożycie.

Autor: Nikola Roszyk

Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji skorzystaj z porady prawnej. Doświadczony adwokat pomoże Ci wybrać rodzaj postępowania, będzie reprezentować Cię w sądzie oraz pomoże wywalczyć należną karę dla sprawcy czynu. 

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram