a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Zakaz czy przyzwolenie?

Kancelaria Płatek > Blog  > Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Zakaz czy przyzwolenie?

Lato i wakacje sprzyjają celebrowaniu czasu wolnego na świeżym powietrzu. Nie rzadko świętowanie wiąże się ze wznoszeniem toastów. Czy dozwolonym jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych? Jeśli tak, to czy wszędzie i zawsze?  Warto znać swoje prawa i obowiązki w tym zakresie, by czas spędzony z przyjaciółmi nie zakończył się mandatem.

Czy są miejsca publiczne i bardziej publiczne?

W pierwszej kolejności, warto rozłożyć omawiane zagadnienie na czynniki pierwsze. Definicja spożywania alkoholu z pewnością nie pozostawia wątpliwości. Inaczej wygląda sytuacja przy omawianiu definicji miejsca publicznego. Przez długi czas mogliśmy się spotkać z niejednoznacznością  w jego definiowaniu. Dopiero w 2015 roku Trybunał Konstytucyjny podjął próbę zdefiniowania przestrzeni publicznej.

Zdaniem TK (sygn. akt K 28/13) miejscem publicznym jest przestrzeń dostępna dla ogółu – nieokreślonej ilości ludzi, z nieograniczonym dostępem. Najlepszymi przykładami dla zobrazowania tej definicji są parki, ulice, place, sklepy, miejsca użyteczności publicznej, np. urzędy.

Podkreślić należy jeszcze, że Trybunał Konstytucyjny wskazuje nie tylko miejsca z nieograniczonym dostępem, jako te określane mianem publicznych. Do tych zaliczyć należy również takie placówki, do których wchodzi się za okazaniem biletu. Są to np. kina, teatry, stadiony, itp.

Gdzie NIE można spożywać alkoholu?

Wiemy już, czym z definicji jest spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Przyjrzyjmy się więc clue tematu. Można, czy nie można? Gdzie można, by nie zostać ukaranym mandatem?

Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

– art. 14 ust. 2a – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Z ustawy wprost wynika, że z góry zabrania się spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Od tej reguły występują jednak wyjątki. Zanim jednak o wyjątkach, zaznaczenia wymaga fakt, że ustawodawca w przytaczanej ustawie wyróżnia listę miejsc, w których zakaz spożywania alkoholu wymaga dodatkowego podkreślenia. W tym przypadku mówimy między innymi o:

  • tereny szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych;
  • ośrodki opiekuńcze;
  • domy studenckie;
  • zakłady pracy;
  • miejsca zbiorowego żywienia pracowników;
  • miejsca trwania masowych zgromadzeń;
  • środki transportu publicznego;
  • obiekty zajmowane przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych;
  • rejon, gdzie znajduje się obiekt koszarowy;
  • miejsce zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Gdzie MOŻESZ spożywać alkohol w miejscu publicznym?

Wydawałoby się, że przestrzenie publiczne w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zostały tak obszernie określone, że nie pozostała żadna furtka do wznoszenia toastów na świeżym powietrzu.

Nic bardziej mylnego.  Każda rada gminy lub miasta otrzymała przywilej, dzięki któremu, na swoim obszarze może znieść zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Organ ten samodzielnie uznaje, czy zniesienie zakazu nie będzie miało negatywnego wspływu na kształtowanie polityki społecznej związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Uchwała podjęta przez radę gminy lub miasta nie może jednak zakłócić bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

W jakich miastach możemy mówić o zwolnieniu obywateli z zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym? Szczególnie głośne uchwały zostały podjęte w 2018 roku w Warszawie oraz we Wrocławiu. Rada Miasta st. Warszawy, jak i Rada Miasta Wrocławia, zezwoliły na spożywanie alkoholu kolejno: na Bulwarach Wiślanych oraz między innymi na Wyspie Słodowej.

Jak wygląda sytuacja ze spożywaniem alkoholu podczas podróży środkami transportu publicznego? Jest ono dozwolone w wyznaczonych miejscach, tj. w wagonach restauracyjnych oraz bufetach. Ograniczyć musimy się wówczas do alkoholi o zawartości alkoholu poniżej 4.5%.

Kara za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

Nieprzestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych jest wykroczeniem, które zagrożone jest karą grzywny. Co do zasady, jest to kwota 100 złotych. Grzywna nałożona może zostać w drodze mandatu karnego. Mandat należy opłacić w terminie 7 dni. W sytuacji nieprzyjęcia mandatu, sprawa kierowana jest do sądu.

 Marta Misiaszek

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram