a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

+48 516 252 654

Skontaktuj się!

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. – Pt.

Facebook

Twitter

 

Upadłość konsumencka kancelaria Wrocław – Profesjonalna pomoc w procesie upadłości

Kancelaria Płatek > Upadłość konsumencka kancelaria Wrocław – Profesjonalna pomoc w procesie upadłości

Nawet poważne zadłużenie nie jest sytuacją bez wyjścia. Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej to takie rozwiązanie, które pozwala dłużnikowi na „wyjście na prostą” i rozpoczęcie nowego, spokojniejszego etapu życia. Kancelaria Płatek poleca swoje kompleksowe wsparcie, dzięki któremu cały proces ogłaszania upadłości konsumenckiej przebiegnie sprawnie i bez komplikacji.

 

Czym jest upadłość konsumencka?

 

Instytucja upadłości konsumenckiej została wprowadzona jako szansa na skuteczne oddłużanie osób niewypłacalnych. Dłużnik, który nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych względem wierzycieli, może ubiegać się o ogłoszenie przez sąd upadłości, co w praktyce równa się zakończeniu prowadzonych względem niego działań windykacyjnych.

Upadłość konsumencka

Wrocław – upadłość konsumencka – skorzystaj z profesjonalnej pomocy w oddłużaniu

 

Płatek – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych zapewnia wsparcie oraz pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej we Wrocławiu. Kompleksowo przeanalizujemy Twoja sytuację, pomożemy sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz będziemy reprezentować Cię w kontaktach z wierzycielami, syndykiem, jak również na każdym etapie postępowania sądowego. To nieoceniona pomoc w często złożonych i trudnych emocjonalnie postępowaniach sądowych.

Cele i funkcje upadłości konsumenckiej

 

Podstawowe cele ogłoszenia upadłości konsumenckiej to:

 

 • skuteczne oddłużenie niewypłacalnego dłużnika dzięki całkowitemu lub częściowemu umorzeniu jego zobowiązań,
 • maksymalne zaspokojenie interesów wierzycieli poprzez ustalenie i wykonanie planu spłaty.

 

To, czy ogłoszona przez sąd upadłość konsumencka we Wrocławiu będzie równoznaczna z umorzeniem długów, uzależnione jest od zbadania stanu faktycznego. Obejmuje ono m.in. sytuację majątkową i życiową dłużnika oraz to czy jego niewypłacalność nie powstała w sposób zamierzony bądź ze względu na rażące niedbalstwo. Ta ostatnia przesłanka w myśl znowelizowanych w 2020 roku przepisów upadłościowych nie jest już czynnikiem uniemożliwiającym upadłość konsumencką, jednak sąd nadal bierze ją pod uwagę m.in. podczas ustalenia planu spłaty wierzycieli.

 

Zaspokojenie interesów wierzycieli w postępowaniu upadłościowym sprowadza się natomiast do zabezpieczenia majątku dłużnika, jego zbycia oraz ustalenia i wykonania planu spłaty, którego długość może obecnie wynosić do 7 lat.

Upadłość majątkowa Wrocław – jak ją zgłosić?

 

Gdy nie pozostaje już żaden inny sposób na uporanie się z problemami finansowymi, pojawia się pytanie, jak ogłosić upadłość konsumencką. Oczywiście z taką sprawą należy zwrócić się do odpowiedniego sądu, który zajmie się przeprowadzeniem stosownej procedury.

 

Aby sąd mógł wszcząć postępowanie, konieczne jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką wraz z niezbędnymi załącznikami. Sama procedura dzieli się na 3 zasadnicze etapy, które obejmują:

 

 • złożenie wniosku i czas do ogłoszenia upadłości,
 • czas po ogłoszeniu upadłości – do momentu podziału masy upadłościowej,
 • wykonany plan spłaty wierzycieli i umorzenie zadłużenia.

 

Sądem rozpatrującym wniosek o upadłość konsumencką we Wrocławiu jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Przy składaniu wniosku należy wnieść opłatę w wysokości 30 zł. Samodzielne przygotowanie pisma może okazać się skomplikowane, dlatego, jeśli chcecie Państwo mieć całkowitą pewność, że formularz zawiera wszystkie wymagane informacje i załączniki, polecamy zlecić jego przygotowanie kancelarii. Można wtedy mieć pewność, że żaden szczegół – formalny bądź merytoryczny – nie zostanie pominięty.

6

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

 

W momencie, gdy sąd zdecyduje się na ogłoszenie upadłości we Wrocławiu, dłużnik traci prawo do zarządzania swoim majątkiem. Od tej chwili staje się on masą upadłościową, służącą do zaspokojenia interesów wierzycieli. To samo dzieje się również z bieżącym wynagrodzeniem otrzymywanym przez dłużnika od pracodawcy. Osobą uprawnioną do zarządzania masą upadłości jest syndyk, do którego obowiązków należy m.in. zabezpieczenie wszystkich aktywów oraz likwidacja majątku celem zaspokojenia interesów wierzycieli. Warto w tym miejscu dodać, że nawet jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku, nie stanowi to przesłanki wykluczającej wnioskowanie o upadłość konsumencką.

Upadłość firmy Wrocław – kto może ogłosić bankructwo?

 

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć zarówno sam dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli. Jak sama nazwa wskazuje, upadłość jest instytucją służącą oddłużaniu konsumentów, a więc osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeśli więc chcecie Państwo ogłosić upadłość firmy we Wrocławiu, trzeba wcześniej zamknąć swój biznes, przy czym wymagana jest jego pełna likwidacja, a nie czasowe zawieszenie działalności. W praktyce już następnego dnia po dopełnieniu wszystkich formalności możecie Państwo złożyć wniosek o oddłużenie, przy czym nie ma znaczenia, czy Państwa długi mają podłoże prywatne, czy powstały w związku z prowadzoną działalnością.

 

Jeśli interesuje Państwa ogłoszenie upadłości, Wrocław jest miastem, w którym możecie Państwo skorzystać z profesjonalnego wsparcia o szerokim zakresie. Warto uwolnić się od wierzycieli i zacząć cieszyć się życiem wolnym od długów.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – o czym warto pamiętać?

 

Godnym uwagi jest fakt, że w ramach planu spłaty wierzycieli i całego toku postępowania upadłościowego trudno jest mówić o jednoznacznych ramach czasowych. Zależy to np. od tego jak długo trwać będzie upłynnianie masy upadłościowej. Warto podkreślić, że czas trwania planu spłaty wierzycieli nie oznacza końca postępowania upadłościowego, formalnie ogłasza to dopiero sąd. Ma to spore znaczenie dla dłużnika – nie może on zaciągać żadnych zobowiązań finansowych pod groźbą umorzenia postępowania upadłościowego. Ten stan rzeczy zmienia się dopiero po oficjalnym zakończeniu postępowania.

 

Dla osób zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej niepokojący jest często niewątpliwie najmniej przyjemny element postępowania – utrata prawa do zarządzania majątkiem. Rzeczywiście podlega on licytacji lub bezpośredniej sprzedaży dla pokrycia kosztów postępowania i oczywiście spłaty wierzycieli. Syndyk jednak, podobnie jak komornik, nie może zajmować niezbędnych do codziennego funkcjonowania przedmiotów osobistych takich jak podstawowe meble, ubrania czy rzeczy pozbawione znaczącej wartości. W końcu podstawowym celem postępowania upadłościowego jest możliwość powrotu dłużnika do normalnego życia społecznego, dopiero w dalszej kolejności chodzi o zaspokojenie interesów wierzycieli.

 

Upadłość konsumencka – doradztwo Wrocław

 

Zadłużenie, zwłaszcza opiewające na wysoką kwotę i długotrwałe, to czynnik skutecznie odbierający spokój ducha i generujący wiele stresu. Konsumenckie postępowanie upadłościowe to w wielu przypadkach jeden ze skuteczniejszych sposobów na poprawę swojej sytuacji życiowej. By jednak spełniło swoją rolę, muszą zostać poczynione rzetelne przygotowania, szczególnie jeśli chodzi o wniosek składany do sądu. Dlatego właśnie warto skorzystać z pomocy specjalistów z zakresu upadłości konsumenckiej – daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich kroków postępowania.

 

Upadłość konsumencka – adwokat Wrocław

 

Płatek – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych we Wrocławiu wspiera swoich klientów w wysoce zindywidualizowany sposób. Sprawy dotyczące zadłużenia i upadłości konsumenckiej bywają skomplikowane i obarczone dużym bagażem emocjonalnym. Dlatego tak ważna jest udana komunikacja, jasne zasady współpracy i przede wszystkim opieka nad sprawą na każdym jej etapie. Pozwala to na zdecydowanie łatwiejsze przebycie tego trudnego w życiu okresu.

 

Większość prawników posiada swoją specjalizację, dlatego Kancelaria Płatek stawia na dopasowanie specjalisty w określonej dziedzinie prawa do danej sprawy. W przypadku postępowania upadłościowego ważne jest stworzenie kompletnego wniosku, zabezpieczenie interesów dłużnika, a także racjonalny plan spłaty wierzycieli. Wsparcie Kancelarii pozwala czuć się pewniej – w końcu cały czas nad sprawą czuwa prawnik, który zna dobrze wszelkie detale prawne w tematyce upadłości konsumenckiej.

 

Upadłość konsumencka – prawnik Wrocław

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to często pierwszy krok do nowej jakości życia, warto więc zadbać, aby został rozważony i dopełniony każdy szczegół prawny. To szczególnie ważne ze względu na konieczność przekazania praw do majątku dłużnika w celu spłaty zadłużenia. Warto w takich często trudnych chwilach znać swoje prawa i obowiązki, nie każdy jednak orientuje się w złożonych często zagadnieniach prawnych. W takim momencie pomoc radcy prawnego lub adwokata jest nieoceniona.

 

Taka osoba ma doświadczenie, gdyż uczestniczyła już w licznych tego rodzaju postępowaniach i posiada także dogłębne przygotowanie merytoryczne. W każdym wypadku szuka się jednak spersonalizowanych rozwiązań i reaguje sprawnie na wszelkie zmiany sytuacji w toku postępowania. Jednocześnie działania Kancelarii opierają się o systematycznie aktualizowane i zweryfikowane procedury. Każda osoba korzystająca ze wsparcia Kancelarii ma także dostęp do bazy wiedzy odnoszącej się do danego postępowania.

 

Kancelaria Wrocław – upadłość konsumencka

 

To właśnie skrupulatność w działaniu i jasne zasady przy formułowaniu zasad współpracy dają osobom przygotowującym się do procesu upadłości konsumenckiej tak potrzebne poczucie sprawczości i większą pewność siebie. Należy pamiętać, że każde postępowanie upadłościowe jest zdecydowanie różne w swoim charakterze. Mimo wspólnych mianowników pod względem stosowanych przepisów prawnych, zakres świadczonych usług i obsługi takiego procesu jest ustalany indywidualnie, podobnie jak jego wycena.

 

Kancelaria Płatek proponuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie ogłaszania upadłości konsumenckiej. Powierz swoją sprawę specjalistom z konkretnej dziedziny prawa!

Przedstawiony zakres naszej działalności jest orientacyjny, należy pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna. Zapraszamy do kontaktu, z pewnością znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie.

Zapraszamy do kontaktu

  Facebook
  YouTube
  LinkedIn
  Instagram