a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Wesele w czasach koronawirusa

Kancelaria Płatek > Blog  > Wesele w czasach koronawirusa

Do 6 czerwca br. młode pary żyły w niepewności. W dużej części pewnie niektórym dalej towarzyszy niepewność. Zaplanowane na drugą część roku przyjęcia weselne, zaproszeni goście, wpłacone zaliczki na fotografa, orkiestrę… Koronawirus jednak nie dawał nadziei, że wszystko szybko wróci do normy.

6 czerwca została wprowadzona nowelizacja specustawy, pozwalająca na organizację wesel do 150  gości. Czy to uspokoiło Młodych? Nic bardziej mylnego. Miesiące niepewności, lęk gości przed uczestniczeniem w tłumnej uroczystości.

Czy wydarzenie przełożyć na przyszły rok? Może na inny termin jeszcze w tym roku? A może zawiesić przygotowania i poczekać, aż sytuacja się uspokoi na dobre? Co uiszczonymi już zaliczkami i karami umownymi?

Wesele a nowe regulacje

Do tej pory, pary planujące wesele, w sytuacji konieczności odwołania przyjęcia przez obostrzenia obowiązujące w związku pandemią, mogły powołać się na art. 495 ust. 1 lub 2 kodeksu cywilnego.  Mówi on o tzw. niemożliwości  świadczenia, za którą nie odpowiada żadna ze stron. Wówczas para mogła domagać się zwrotu wszystkich dokonanych wpłat.

Aktualnie, po wprowadzeniu możliwości organizacji przyjęć do 150 osób, kwestia wydaje się bardziej złożona. Z jednej strony, nic nie stoi na przeszkodzie organizacji przyjęcia. Z drugiej jednak strony, para mogła już do tej pory poinformować gości, że przyjęcie się nie odbędzie. Para po prostu może obwiać się o bezpieczeństwo swoich najbliższych.

Jeśli para ostatecznie chce zrezygnować z terminu przyjęcia przypadającego po 6 czerwca 2020 roku, a chce odzyskać środki uiszczone jako zaliczki, może powołać się na inny przepis. Chodzi o art. 357¹ kodeksu cywilnego, który stanowi, że:

„Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.”

Wyjątkowe okoliczności wesela

W tej wyjątkowej sytuacji mamy do czynienia zarówno z wystąpieniem nadzwyczajnej zmiany okoliczności, która nie mogła być przewidziana przez strony umowy, jak i z faktem, że zapłata kary umownej lub wesele w pustej sali weselnej stanowiłoby rażącą stratę dla konsumenta , tj. pary młodej. Dodatkowo pomiędzy zmianą okoliczności, a rażącą stratą zachodzi związek przyczynowo-skutkowy.

Omawiany przepis daje konsumentom możliwość walki z roszczeniami drugiej strony umowy, np. restauratorami lub fotografami czy zespołem muzycznym. Nie mniej jednak należy pamiętać, że przytoczona podstawa prawna może być jedynie argumentem w negocjacjach z usługodawcą. W razie sporu sądowego, to sąd zdecyduje czy umowa wiążąca strony może ulec zmianie. Sąd w swoim stanowisku berze pod uwagę przede wszystkim interes stron oraz zasady współżycia społecznego.

Czy zawsze warto?

Warto zaznaczyć, że w omawianej podstawie prawnej, interes usługodawcy również jest brany pod uwagę. Prawdopodobnym jest, że w sytuacji, gdy zaliczka lub zadatek nie stanowią lwiej części należnego wynagrodzenia, sąd nie nakaże usługodawcy zwrotu tych środków młodej parze.

Spór dotyczących realizacji umowy, lub, w tym przypadku, ewentualnej nie realizacji, może być trudny i długotrwały. Wszystko zależy od treści konkretnych umów, prowadzonych rozmów, wymiany wiadomości. Czy warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty? Z pewnością.  Nie należy pozwolić na to , by aktualna sytuacja w kraju pozbawiła radości z przygotowań do tak ważnego dnia w życiu dwojga ludzi, którym z pewnością jest dzień ślubu oraz wesela.

Marta Misiaszek

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram