a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Adwokat podział majątku Wrocław – Kompetentna pomoc prawna w dzieleniu wspólnoty majątkowej

Kancelaria Płatek > Adwokat podział majątku Wrocław – Kompetentna pomoc prawna w dzieleniu wspólnoty majątkowej

Pomoc kancelarii adwokackiej – zniesienia współwłasności Wrocław

Procedura o zniesienie współwłasności we Wrocławiu podobnie jak w innych miastach może zakończyć się na pierwszym posiedzeniu sądu lub – jeśli pomiędzy współwłaścicielami nie ma porozumienia – trwać znacznie dłużej. Aby uniknąć stresu i wypracować optymalną strategię działania, warto zasięgnąć porady u profesjonalistów.

 

W czym możemy pomóc?

Zakres Naszej pomocy jest bardzo szeroki i w zależności od indywidualnej sytuacji klienta, obejmuje:

– mediacje oraz wspieranie w prowadzeniu negocjacji ugodowych ze współwłaścicielami,

– udzielanie porad prawnych połączonych z dokładną analizą stanu prawnego i faktycznego,

– przygotowanie umowy znoszącej współwłasność,

– reprezentowanie klienta w trakcie postępowania sądowego,

– kompleksowe doradztwo oraz konsultacje w trakcie trwania sporu.

Pomożemy również sporządzić kompletny wniosek o zniesienie współwłasności, monitorując przebieg toczącego się postępowania.

Zadzwoń do nas
Podział majątku Wrocław

Kiedy warto zwrócić się o pomoc do prawnika?

Nasza Kancelaria zapewnia Państwu kompleksowe wsparcie na każdym etapie prowadzonego procesu. Warto z niego skorzystać zwłaszcza w sytuacji, gdy pomiędzy współwłaścicielami od lat trwa konflikt, uniemożliwiający zarówno korzystanie z przysługującego im prawa do korzystania ze współwłasności, jak i porozumienie w kwestii jej zniesienia. Współpraca z prawnikiem często dla pozostałych stron sporu oznacza wyraźny sygnał, że ich działania prowadzące do zablokowania zniesienia współwłasności, tym razem mogą okazać się nieskuteczne. To z kolei znacznie zwiększa szanse na osiągnięcie porozumienia i polubowne zakończenie sporu.

 

Zniesienie współwłasności a dział spadku

Zgodnie z przepisami art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności majątku spadkowego następuje z chwilą działu spadku, następującego na mocy umowy pomiędzy spadkobiercami bądź orzeczenia sądu. Natomiast w sytuacji, w której udziały spadkowe nabywa np. drogą kupna lub darowizny osoba trzecia, niebędąca spadkobiercą, ma ona prawo złożyć wniosek o zniesienie współwłasności.

Dlaczego współwłasność może być niekorzystna?

Instytucja współwłasności nakłada na współwłaścicieli wiele ograniczeń w swobodnym rozporządzaniu nieruchomością, pojazdem lub dowolnym, innym składnikiem majątku, posiadającym więcej niż jednego właściciela. Do najważniejszych wad takiego stanu, wpływających na to, że wiele osób decyduje się złożyć wniosek o zniesienie współwłasności, należą m.in.:

– konieczność podejmowania najważniejszych decyzji wspólnie przez wszystkich współwłaścicieli,

– trudności w uzyskaniu porozumienia, z którymś ze współwłaścicieli,

– brak porozumienia co do solidarnego ponoszenia kosztów utrzymania współdzielonego majątku,

– brak możliwości odnalezienia wszystkich osób wymienionych w akcie własności.

To z pewnością nie wszystkie wady współwłasności, jednak wymienione powyżej ograniczenia często w praktyce uniemożliwiają normalne rozporządzanie współdzielonymi składnikami majątku.

Zniesienie współwłasności Wrocław

Zniesienie współwłasności Wrocław

Jeśli są Państwo zainteresowani zniesieniem współwłasności nieruchomości we Wrocławiu oraz innych rejonach Polski i poszukują wyjścia z tej niekomfortowej sytuacji, zapraszamy do kontaktu. Jednocześnie warto nadmienić, że sytuacja, w której dom, mieszkanie, inna nieruchomość, pojazd lub dowolny składnik majątku, mają wielu właścicieli, nie są niczym nietypowym. Współwłasność może stać się zarówno wynikiem dziedziczenia, powstania wspólności majątkowej po ślubie, jak i wynikać ze wspólnego nabycia majątku.

Co do zasady, proponujemy wsparcie w 3 głównych sposobach zniesienia współwłasności we Wrocławiu. Należą do nich:

– podział nieruchomości,

– przyznanie jej jednej ze stron,

– sprzedaż i podział zysków pomiędzy współwłaścicieli.

Zniesienie współwłasności przez podział nieruchomości

Pierwszym ze sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości jest jej fizyczny podział. Przykładem jest wydzielenie w domu wolnostojącym niezależnych lokali mieszkalnych i przyznanie prawa do nich każdemu ze współwłaścicieli. W podobny sposób można podzielić grunt, np. działkę rolną lub budowlaną, wytyczając kilka mniejszych działek.

Należy jednak pamiętać, że zniesienie współwłasności przez dzielenie nie będzie możliwe, jeżeli podział okaże się niezgodny z prawem lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem nieruchomości.

 

Zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez przyznanie jej jednej ze stron

W takim przypadku skutecznym rozwiązaniem może okazać się druga z opcji, czyli przyznanie składnika majątku jednemu ze współwłaścicieli, który ma obowiązek spłacić wszystkich pozostałych. Wysokość, termin oraz pozostałe warunki takiej spłaty mogą zostać określone w umowie pomiędzy zainteresowanymi lub w orzeczeniu sądowym w przypadku braku porozumienia między stronami.

 

Zniesienie współwłasności – sprzedaż nieruchomości i podział dochodów

Jeśli interesuje Państwa zniesienie własności nieruchomości, Wrocław jest miastem, w którym doradzimy również w sprawie możliwej sprzedaży i podziału zysków. W tym przypadku sąd zarządza egzekucyjną sprzedaż, a następnie rozdział uzyskanych w ten sposób środków pomiędzy współwłaścicieli. Jak nietrudno się domyślić, od uzyskanej sumy trzeba będzie odliczyć wynagrodzenie komornika oraz koszty sprzedaży. Z tego względu, znacznie korzystniejsze może okazać się sprzedanie nieruchomości przez współwłaścicieli we własnym zakresie, a następnie rozdzielenie zysku stosownie do posiadanych udziałów.

Zniesienie współwłasności nieruchomości – czy w tym wypadku obowiązuje przedawnienie?

Postępowanie o zniesienie współwłasności można rozpocząć w dowolnym momencie, ponieważ w świetle przepisów prawa, nie podlega ono przedawnieniu. Nie warto jednak zwlekać z podjęciem odpowiednich działań ani zaniedbywać swoich czynnych praw właścicielskich, ponieważ inny ze współwłaścicieli może złożyć wniosek o zasiedzenie Państwa udziału.

Jak wygląda postępowanie o zniesienie współwłasności?

W sytuacji, gdy nie ma możliwości polubownego rozwiązania kwestii podziału majątku wspólnego, istnieje możliwość wyegzekwowania go na drodze sądowej. Niezbędne do tego jest złożenie wniosku o zniesienie własności nieruchomości. Może go złożyć każdy ze współwłaścicieli, nawet w sytuacji, gdy istnieje zgoda co do sposobu podziału.

O tym, jak długo będzie trwała rozprawa dotycząca zniesienia współwłasności, decyduje przede wszystkim chęć porozumienia się wszystkich jej uczestników. Jeśli strony złożą zgodny wniosek, sąd wydaje orzeczenie zgodnie z ich wolą, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem, interesami uprawnionych lub zasadami współżycia społecznego. Brak porozumienia może oznaczać konieczność uczestnictwa w co najmniej kilku rozprawach, co wiąże się nie tylko z wydłużeniem postępowania, ale również zwiększeniem nakładu pracy (np. koniecznością zaangażowania do sprawy biegłego).

Zadzwoń do nas

Zniesienie współwłasności Wrocław koszty

Jeśli chodzi o zniesienie współwłasności we Wrocławiu koszty związane ze złożeniem wniosku wynoszą:

– 300 zł w przypadku wniosku zgodnego,

– 1000 zł przy braku zgodnego wniosku.

W toku postępowania sąd orzeka także o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli, np. za poniesione koszty na utrzymanie nieruchomości. Jeżeli w stosunku do danego przedmiotu toczą się inne postępowania, np. w sprawie określenia wysokości udziałów, z chwilą złożenia wniosku o podział wspólnego majątku zostają one przekazane do dalszego procedowania sądowi, rozpatrującemu zniesienie współwłasności.

 

Zniesienie współwłasności – kompleksowa pomoc i wsparcie

Jeśli rozważają Państwo złożenie wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości we Wrocławiu, zapraszamy do kontaktu. Przeanalizujemy sytuację, doradzimy wybór optymalnej strategii oraz pomożemy w sporządzeniu stosownego wniosku, reprezentując Państwa zarówno w negocjacjach ze współwłaścicielami, jak i w postępowaniu sądowym.

Przedstawiony zakres naszej działalności jest orientacyjny, należy pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna. Zapraszamy do kontaktu, z pewnością znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie.

Zapraszamy do kontaktu

    Facebook
    YouTube
    LinkedIn
    Instagram