a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

Waloryzacja Renty

Długotrwałe skutki wypadku często mogą sprawić, że osoby Poszkodowane odczuwają jego konsekwencje przez wiele lat, a czasem i do końca życia. Renta odszkodowawcza ma na celu w pewnym stopniu złagodzenie skutków wypadku poprzez dostosowanie się do zmieniających się potrzeb. Jej zadaniem jest zapewnienie osobie Poszkodowanej podobnego standardu życia jakie prowadziła przed zdarzeniem.    Jednakże, gdy renta jest już wypłacana przez dłuższy czas,...

Czytaj więcej

Prywatny akt oskarżenia

Instytucja prywatnego aktu oskarżenia daje pokrzywdzonemu możliwość „samodzielnego” dochodzenia sprawiedliwości przed Sądem karnym i doprowadzenia do ukarania sprawcy przestępstwa. Trzeba jednak pamiętać, że jest to dopuszczalne tylko w przypadku niektórych czynów zabronionych, zaś jego skuteczne złożenie uzależnione jest od spełnienia wymogów formalnych, wskazanych przez normy proceduralne. Co to jest prywatny akt oskarżenia? Z formalnoprawnego punktu widzenia akt oskarżenia to wniosek, który jest...

Czytaj więcej

Kredyt 2%, a analiza umowy przedwstępnej

Kredyt 2% stanowi bardzo duże ułatwienie w nabywaniu nieruchomości dla osób, które nie są w stanie dokonać tego za gotówkę. Aby jednak w pełni skorzystać z tej dogodności trzeba spełnić ściśle określone wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Niemniej ważną kwestią jest zadbanie o poprawność transakcji sprzedaży domu czy mieszkania pod względem prawnym, do czego niezbędne jest dokonanie wnikliwej analizy...

Czytaj więcej

Co to jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

Umowa przedwstępna, regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego, zawierana jest w celu „zagwarantowania” zawarcia przez strony późniejszej umowy już bezpośrednio przenoszącej własność objętej nią nieruchomości oraz określenia jej podstawowych (istotnych) warunków (art. 389 § 1 k.c.). Zabezpiecza ona także strony przed wycofaniem się jednej z nich z planowanej transakcji, a także daje czas na jej kompletne „przygotowanie”, na przykład uzyskanie przez...

Czytaj więcej

Sankcja kredytu darmowego

Polskie prawo zawiera szczególnego rodzaju uregulowanie, które chroni pożyczkobiorców będących konsumentami przed negatywnymi skutkami finansowymi nieuczciwych praktyk instytucji udzielających kredytów oraz pożyczek. Jest to tak zwana sankcja kredytu darmowego. Na czym ona polega oraz jakie są jej skutki prawne? Kiedy ma zastosowanie sankcja kredytu darmowego? Sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie wyłącznie do tzw. umów o kredyt konsumencki. Co należy przez to rozumieć? Przez w/w...

Czytaj więcej

Kary umowne w umowie deweloperskiej

Kara umowna zawarta w umowie deweloperskiej umożliwia zabezpieczenie interesu prawnego nabywcy nieruchomości. Co to jest umowa deweloperska? Definicję umowy deweloperskiej zawiera art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1177 z późn. zm.).Zgodnie z nią, należy przez nią rozumieć umowę, umowę zawartą między...

Czytaj więcej

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału – najnowszy wyrok TSUE

Zapadły niedawno wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma przełomowe znaczenie dla frankowiczów, którzy zawarli umowy kredytowe zawierające postanowienia niedopuszczalne z punktu widzenia obowiązującego prawa – tzw. klauzule abuzywne. Na jego mocy bowiem banki nie będą mogły domagać się od nich zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z udostępnionego im kapitału.    Co to jest kredyt frankowy? Kredyty frankowe to nazwa kredytów bankowych, ściśle powiązanych...

Czytaj więcej

Kancelaria prawna dla biznesu — kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Doświadczony prawnik, który rozumie specyfikę biznesu i potrafi działać z wyprzedzeniem, a tym samym ograniczać ryzyko wystąpienia sporów, stanowi ogromne wsparcie dla przedsiębiorcy w jego codziennej pracy. Tylko jak wybrać kancelarię, skoro każda obiecuje najwyższą jakość usług, zapewnia o latach doświadczenia i dziesiątkach wygranych spraw? Czy wybrać dużą lub średniej wielkości kancelarię, której prawnicy działają w rożnych obszarach prawa, czy też...

Czytaj więcej

Mobbing w pracy. Jakie są konsekwencje prawne?

Mobbing to zjawisko, o którym mówi się coraz częściej. Dzięki temu osoby nim dotknięte mają szansę dostrzec, że ich pracownicze prawa są naruszane i zareagować w odpowiedni sposób. Mobbing i dyskryminacja to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi może spotkać się organizacja. Bezpieczne i przyjazne środowisko pracy sprzyja efektywności pracowników. Aby zapobiegać tym zjawiskom, konieczne jest wykształcenie umiejętności identyfikowania oraz reagowania na...

Czytaj więcej

Przestępstwo znęcania się nad człowiekiem

Znęcanie się nad drugim człowiekiem jest przestępstwem surowo zabronionym przez polskie prawo i zagrożonym wysoką sankcją. Dzieje się tak, gdyż niesie ono za sobą bardzo dotkliwe skutki dla ofiary i to nie tylko w sferze fizycznej, ale także psychicznej. Z tych właśnie względów polityka karna państwa zakłada konsekwentną walkę z tym bardzo negatywnym zjawiskiem. Na czym polega znęcanie się nad człowiekiem? Przestępstwo...

Czytaj więcej
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram