a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Pracujemy od: Pn. - Pt.

Facebook

Twitter

 

Lockdown niezgodny z Konstytucją. Bezprawne obostrzenia

Kancelaria Płatek > Blog  > Lockdown niezgodny z Konstytucją. Bezprawne obostrzenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił grzywnę 10 tysięcy złotych nałożoną
na przedsiębiorcę, kontynuującego prowadzenie działalności, w czasie gdy rząd nakazał zamknięcie m.in. salonów fryzjerskich. Wyrok jest nieprawomocny.

Niewątpliwie jest to orzeczenie kontrowersyjne i ma zarówno wielu zwolenników, jak
i przeciwników.  Dlaczego zapadł wyrok uznający, że wymierzenie kary odbyło się niezgodnie z prawem?

Niezgodność obostrzeń z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej

W pierwszej kolejności należy zbadać tryb w jakim obostrzenia zostały wcielone w życie. Zakazy prowadzenia poszczególnych działalności gospodarczych wprowadzane
są rozporządzeniem Rady Ministrów. Jest to niezgodne z Konstytucją.

Zgodnie bowiem z art. 233 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej tylko ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej może ograniczyć wolności i prawa określone w art. 22. Artykuł ten dotyczy swobody działalności gospodarczej.

Rząd nie podjął czynności zmierzających do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, formalnie określonego w art. 232 Konstytucji RP. Ograniczenia swobody działalności gospodarczej dopuszczalne są tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Nie mniej jednak, sąd w orzeczeniu wskazał, że w celu wprowadzenia ograniczeń nie można powoływać się na nadzwyczajne okoliczności. Ponadto okolicznościami tymi nie można usprawiedliwiać daleko idących ograniczeń swobód obywatelskich wprowadzonych w formie rozporządzeń.

Kryzys gospodarczy a obostrzenia

Ubiegły rok był dla wielu branż wyzwaniem. Niektórzy przedsiębiorcy nie przetrwali kryzysu jaki przyniósł koronawirus i musieli zamknąć swoje biznesy. Inni, straty liczą nie rzadko w milionach złotych. Od początku ubiegłego roku doświadczyliśmy zamknięcia branży kosmetyczno-fryzjerskiej, eventowej, hotelarskiej, gastronomicznej…

Ucierpiała cała gospodarka. Przedsiębiorcy, niemogący pozwolić sobie na przestój
w biznesie, ratując majątek, nie rzadko ryzykowali i nie stosowali się do obostrzeń, które dopiero wyrokiem WSA zostały określone jako bezprawne.

Należy pamiętać, że orzeczenie nie tworzy prawa. Nie mniej jednak, w tym przypadku daje możliwość umarzania kar administracyjnych, którymi zostali obciążeni przedsiębiorcy. Nie wykluczone również, że otworzy drogę do roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa na rzecz poszkodowanych firm.

Marta Misiaszek

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram